Bez niespodzianki w Trybunale Konstytucyjnym

W Aktualności DNIA
- Updated
Trybunał Konstytucyjny
fot. Adrian Grycuk

Trybunał Konstytucyjny wydał dzisiaj orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 139 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z Konstytucją. Skarga o sygnaturze SK 3/14 została wniesiona w czerwcu 2013 roku przez pełnomocnika zarejestrowanej w Bielsku-Białej spółki Aplauz.

W zlożonej skardze spółka wskazywała, że wprowadzony w Ustawie o grach hazardowych art. 139 ust. 1 określający stawkę podatku od gier urządzanych na automatach o niskich wygranych w wysokości 2 000 zł stanowił naruszenie zasad sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości podatkowej oraz powszechności i równości opodatkowania. Zdaniem skarżącej spółki stanowiło to również naruszenie zasad równości wobec prawa, zakazu dyskryminacji oraz zasady proporcjonalności, wskutek nierównego i dyskryminacyjnego zwiększania stawki podatku od gier na AonW w relacji do zwiększenia stawki podatku od innych gier.

Dla przypomnienia, stawka podatku od gier dla automatów o niskich wygranych w obowiązującej do 2009 roku Ustawie o grach i zakładach wzajemnych z 1992 roku wynosiła równowartość 180 Euro. W ocenie wielu ekspertów tak niski podatek był jednym z powodów skokowego rozwoju rynku automatów o niskich wygranych. W 2009 roku, w szczytowym momencie rozwoju, jego wartość wyniosła przeszło 11,5 miliarda złotych i stanowiła prawie 57% całego rynku hazardowego. Jednocześnie wartość odprowadzonego przez podmioty funkcjonujące na tym rynku podatku wyniosła 487 milionów złotych i stanowiła jedynie 31% całości odprowadzonego podatku od gier.

Ustawa o grach hazardowych z 2009 roku, wprowadzająca zaskarżany art. 139 ust. 1, podniosła większość obowiązujących wcześniej stawek podatku od gier. Poza grami liczbowymi i loteriami pieniężnymi, gdzie stawka została utrzymana na wcześniejszym poziomie, podniesiono z 10% do 12% stawkę podatku od zakładów wzajemnych, z 10% do 25% stawkę dla salonów gry bingo pieniężne oraz z 45% na 50% stawkę dla gier na automatach organizowanych w kasynach oraz salonach gier.

W wydanym dzisiaj wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 139 ust. 1 u.g.h. jest zgodny z art. 20 Konstytucji (zasada społecznej gospodarki rynkowej) oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

fot. Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 PL)

Zobacz też

Hiszpania. Oficjalny zakaz sponsoringu przez operatorów hazardowych

Hiszpańskie władze oficjalnie potwierdziły zastosowanie okresu przejściowego na wprowadzenie zakazu sponsorowania gier hazardowych w piłce nożnej. Organy z Półwyspu

Czytaj więcej...

Celebryci i znani sportowcy znikną z brytyjskich reklam hazardu

Brytyjski Komitet Praktyki Reklamowej (CAP) przygotowuje ustawę, która zakaże wykorzystywania osobistości ze świata sportu oraz innych celebrytów w reklamach

Czytaj więcej...

Grzywna dla Google za reklamy hazardu we Włoszech

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), włoski organ regulujący kwestie komunikacji w tym kraju, nałożył na Google grzywnę

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu