Do kasyna na wózku

W Aktualności DNIA
- Updated

Zjawisko uprawiania hazardu przez osoby starsze od wielu lat narasta. Z wielu powodów. Z przejściem na emeryturę gwałtownie wzrasta m.in. poczucie samotności, po latach aktywności zawodowej i towarzyskiej następuje obniżenie poczucia satysfakcji i spełnienia, zmienia się sytuacja finansowa emeryta, pojawiają się problemy zdrowotne.

Biznes hazardowy uważnie się tej grupie społecznej przygląda. Badania pokazują, że seniorzy w Polsce „relaksują się” wybierając zdrapki, zakłady lotto, radiowe loterie sms-owe a także proste gry, niewymagające dysponowania szczególnymi umiejętnościami, w tym grę na automatach. Te ostatnie niosą ze sobą największe ryzyko uzależnienia.

Amerykańscy emeryci, zdecydowanie bogatsi od swoich polskich kolegów, korzystają z  tzw. dni seniora, w trakcie których oferowane są im zniżki na posiłki i noclegi w kasynach, a także darmowy transport, bezpłatne występy gwiazd. Szczególnie wymagającym klientom oferuje się elektryczne wózki inwalidzkie, a nawet możliwość skorzystania z butli z tlenem. Obsługa kasyna utrzymuje również kontakt mailowy z klientem-emerytem. Listy o treści „ Tęsknimy za Tobą” świadczą o dłuższej nieobecności seniora w kasynie. Wszelkie działania mające na celu zachęcenie osób starszych do grania stanowią dobrze zorganizowane i przemyślane kampanie promocyjne. W polsce takie działania firm prowadzącym kasyna wydają się niemożliwe, zarówno ze względów kulturowych jak i prawnych.

Problematyka badawcza skoncentrowana wokół zagadnień dotyczących uzależnień od hazardu, zwłaszcza wśród osób starszych, nie jest szczególnie eksploatowana. Brakuje statystyk, które odzwierciedlałyby rzeczywistą skalę uprawiania hazardu przez osoby w podeszłym wieku. Z pewnością jednak dobrze nie jest. W Polsce, w 2015 r., Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badania, z których wynika, że w w latach 2012-2014 odsetek osób starszych uprawiających hazard oraz graczy doświadczających w związku z tym objawów uzależnienia zwiększył się mniej więcej dwukrotnie. Z dostępnych danych wynika, że ok. 60 proc. osób w tej grupie wiekowej uprawia hazard. Tzw. hazard patologiczny dotyczyć może ok. 10 proc. populacji grających osób starszych, z przewagą częstości występowania wśród mężczyzn. Dla porównania w Kanadzie badania wykazują, że nawet 76 proc. osób pomiędzy 55 a 64 rokiem życia uprawia hazard,  w przedziale wiekowym 65-74 – 68 proc., natomiast wśród osób powyżej 75. roku życia gracze hazardowi stanowią 56 proc. Skala zjawiska jest duża.

 W 2010 r. badacze (L.C. Tirachaimongkol, A.C. Jackson, J.E. Tomnay) próbowali nawet opracować model rozwoju uzależnienia od hazardu osób w starszym wieku. Uwzględnili trzy grupy czynników, które mogą wpłynąć na jego rozwój. Pierwszą grupę stanowią czynniki podatności osobistej. Rozwijają się one na skutek doświadczania przykrych i nagłych zdarzeń i konieczności radzenia sobie z ich następstwami, często bez wsparcia otoczenia (bez wsparcia najbliższych). Seniorzy poszukują wówczas chwilowej ucieczki od problemów. Zaburzony rytm dnia seniora, a także ograniczona oferta innych, stymulujących rozrywek przyczyniają się jedynie do podtrzymywania uzależnienia.  Czynniki drugiej grupy, mogące mieć wpływ na uzależnienie od hazardu, koncentrują się wokół zjawiska dyskryminacji osób starszych ze względu na ich wiek, pozbawienia ich atrakcyjnej oferty rekreacyjnej i rozrywkowej. Osoby starsze, osamotnione, negatywnie nastawione do siebie i otaczającego świata, poszukują rozrywki „pozbawionej wieku”.  Hazard daje im poczucie niezależności i zdolności decydowania o sobie. Prawdopodobieństwo wygranej i brak innych możliwości spędzania wolnego czasu nasilają w tym kontekście ryzyko uzależnienia. Ostatni czynnik odnosi się do zmian zachodzących w mózgu. Mogą one prowadzić do zaburzenia procesów oceny, trudności decyzyjnych czy podwyższonej impulsywności.

Seniorzy uprawiający hazard w sposób szczególny podkreślają pozytywne skutki jego odziaływania. Mówią o możliwości natychmiastowej możliwości wzbogacenia się, przyjemnym sposobie spędzania czasu, możliwości nawiązywania nowych znajomości , metodzie urozmaicenia życia rodzinnego, formie odreagowania, zapomnienia o codziennych trudnościach. Negatywnym aspektom uzależnienia nie poświęcają jednak zbyt dużej uwagi, jakby starali się je lekceważyć.

Tymczasem proces uzależnienia się od hazardu często postępuje szybko, niezauważalnie i dotyka wszystkich aspektów życia. W efekcie chory ma bardzo ograniczone możliwości kontrolowania swoich zachowań. W krajach, w których problem uzależnienia od hazardu osób starszych jest lepiej poznany (jak np. Kanada), wyniki badań naukowych wykorzystuje się do tego, aby odpowiednio zaprojektować formy wsparcia dla osób starszych, zagrożonych uzależnieniem od hazardu. W Polsce w tym aspekcie jest jeszcze sporo do zrobienia. 95 proc. ankietowanych jest zdania, że można uzależnić się od gier hazardowych. Zdecydowana większość badanych (83 proc.) nie ma w swoim otoczeniu osoby, która zmaga się z tym problemem. Zdaniem 58 proc. respondentów najbardziej uzależniające są automaty. (CBOS).

Z tej przyczyny polski prawodawca podjął działania zmierzające w kierunku maksymalnego zabezpieczenia grających przed negatywnymi skutkami hazardu. Tzw. dużą nowelizacją z 2016 r. (weszła w życie w kwietniu 2017 r.), wprowadzone zostały przepisy dotyczące odpowiedzialnej gry. Podmioty urządzające gry hazardowe w zakresie gier na automatach i przez Internet zostały zobowiązane do  stosowania odpowiednich procedur, m.in. rejestracji gracza przed przystąpieniem do gier, mechanizmów umożliwiających grającym kontrolę aktywności na stronie internetowej czy rozwiązań uniemożliwiających uczestniczenie w grze po wyczerpaniu środków (art. 15 i 15i Ustawy o grach hazardowych. Zasady te mają być zebrane w regulaminach odpowiedzialnej gry.

Analiza teści witryn internetowych polskich firm bukmacherskich wskazuje, że stosują się do tego, stosunkowo nowego, nakazu prawnego. Rozmowy prowadzone z przedstawicielami branży wskazują, że rozumieją oni i generalnie popierają sens wprowadzenia takich regulacji. O skuteczności wprowadzonych w kwietniu 2017 r. rozwiązań powiedzieć zaś będzie można po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i badań.

Zobacz też

Hiszpania. Oficjalny zakaz sponsoringu przez operatorów hazardowych

Hiszpańskie władze oficjalnie potwierdziły zastosowanie okresu przejściowego na wprowadzenie zakazu sponsorowania gier hazardowych w piłce nożnej. Organy z Półwyspu

Czytaj więcej...

Celebryci i znani sportowcy znikną z brytyjskich reklam hazardu

Brytyjski Komitet Praktyki Reklamowej (CAP) przygotowuje ustawę, która zakaże wykorzystywania osobistości ze świata sportu oraz innych celebrytów w reklamach

Czytaj więcej...

Grzywna dla Google za reklamy hazardu we Włoszech

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), włoski organ regulujący kwestie komunikacji w tym kraju, nałożył na Google grzywnę

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu