European Lotteries publikuje raport z działalności za rok 2019

W Aktualności DNIA
- Updated

Po raz drugi w swej historii European Lotteries, organizacja zrzeszająca głownie europejskich operatorów loterii oraz ich dostawców, wydała raport dotyczący swojej działalności w poprzedzającym roku.

Raport omawia przede wszystkim inicjatywy związane z pracami grup roboczych organizacji, wydarzenia branżowe organizowane przez EL, jej wyniki finansowe, ale również prezentuje kondycję europejskiej branży loteryjnej.

Najciekawszym punktem raportu jest przedstawienie zagregowanych wyników finansowych wygenerowanych przez członków organizacji. Sprzedaż grupy w roku 2019 wyniosła 92,3 mld EUR, natomiast GGR osiągnął wysokość 38,3 mld EUR. Wartości te w roku 2018 wyniosły odpowiednio 88,5 mld EUR i 37,1 mld EUR.

W wartościach bezwzględnych nastąpił zatem wzrost rok do roku o odpowiednio 4,3% i 3,2%. Proporcjonalnie, w tym samym okresie, znacznie bardziej wzrosły kwoty, które wracają do społeczeństwa. W ujęciu rok do roku środki te powiększyły się z 20 mld EUR do 23,3 mld EUR, co przekłada się na wzrost o 16,5%. Bardzo pozytywnie wygląda także wzrost sprzedaży online, która urosła z 2,7 mld EUR do 3,4 mld EUR, czyli o niemal 26%. Spoglądając na wyniki należy jednak pamiętać, że w tym samym czasie wrosła też liczba członków organizacji z 70 do 74.

Analizując pozytywne wyniki nie sposób oprzeć się wrażeniu, że sytuacja biznesowa grupy nie uległa w roku 2019 znacznej poprawie. Wzrost sprzedaży jest stosunkowo niewielki biorąc pod uwagę dołączenie nowych członków oraz rekordowe raportowane wyniki loterii takich jak nasz lokalny Totalizator Sportowy.

Wzrost GGR jest proporcjonalnie znacznie mniejszy niż wzrost sprzedaży całkowitej, a tym bardziej sprzedaży internetowej. Zrzeszone firmy przekazują też znacznie większe środki w postaci podatków i innego typu danin do budżetów ich państw, co z jednej strony jest pozytywne, jednak niewątpliwie ciąży na wyniku samych firm.

Niepokojące są również zmiany kadrowe w firmach zrzeszonych w EL. Pomimo dołączenia nowych organizacji liczba osób zatrudnionych w sposób bezpośredni przez członków spadła o 2,4%, a w sposób pośredni o 4,1%. Można, więc pokusić się o stwierdzenie, że wyniki branży nie są już tak pozytywne jak prezentuje to organizacja.

Pozostała część raportu skupia się na podsumowaniu wydarzeń i działań, które miały miejsce w roku 2019. Wspomniano X kongres European Lotteries z Antwerpii, a także wybory władz organizacji, w których po raz kolejny na przewodniczącego został wybrany Hansjörg Höltkemeier. Co istotne utrzymanie decyzyjności w tych samych rękach powinno przełożyć się na większą efektywność pracy European Lotteries z nowo wybranymi członkami Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.

Raport podsumowuje też nowe inicjatywy edukacyjne organizacji. W roku 2019 po raz pierwszy uruchomiono nowy moduł edukacyjny dla kadr zarządzających w ramach EL Corporate University (ELCU), a także dedykowany kobietom program Women’s Lottery Leadership (WiLL), znany już z rynku amerykańskiego.  

Zwłaszcza z punktu widzenia członków organizacji interesujące jest omówienie w raporcie aktywności grup roboczych powołanych w ramach European Lotteries. Głowne działania wykonane w ramach grup to:

  • Grupa robocza ds. CSR/Odpowiedzialnej gry – opracowanie nowych wytycznych EL w dziedzinie CSR, a także działania związane z certyfikacją i recertyfikacją członków EL w ramach obowiązujących wytycznych dotyczących bezpiecznej gry. Na koniec roku 2019 odpowiedni certyfikat posiadało 63% loterii
  • Grupa robocza ds. Edukacji – praca nad rozszerzeniem koncepcji EL Corporate University (ELCU) skutkujące uruchomieniem nowego modułu Executive
  • Grupa robocza ds. Innowacji i Technologii – stworzenie opracowania „Wpływ technologii blockchain na biznes loteryjny w Unii Europejskiej”
  • Grupa robocza ds. Badań i Danych – koordynacja współpracy związanej z wymianą i zbieraniem danych
  • Grupa robocza ds. Legislacyjnych – bieżące omawianie zmian legislacyjnych, w tym ograniczeń w reklamie produktów oferowanych przez członków EL w niektórych krajach europejskich, co przełożyło się na opracowanie merytorycznego wkładu do rezolucji zgromadzenia EL wydanej w Antwerpii
  • Grupa robocza ds. Ryzyka Operacyjnego i Bezpieczeństwa – rozszerzenie zakresu prac grupy, która ma wykraczać poza tematykę stricte IT a także opracowanie założeń dalszych prac związanych z opracowaniem kart ryzyk z którymi mierzą się członkowie organizacji
  • Grupa robocza ds. Public Affairs – aktualizacja materiałów informacyjnych przeznaczonych dla europejskich decydentów, a także monitorowanie zmian legislacyjnych, które mogą być istotne z punktu widzenia branży. Dokończono również analizy dotyczące modeli opodatkowania gier i zakładów sportowych
  • Grupa robocza ds. Sportu – bieżąca analiza rynku lokalnego oraz zagranicznego w zakresie zakładów sportowych, a także współpraca z organizacjami branżowymi oraz m.in. Komisją Europejską przy organizacji wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych.
  • Grupa zadaniowa ds. nielegalnego hazardu – analiza sytuacji rynkowej oraz legislacyjnej, a także koordynacja wymiany wiedzy w tym zakresie

Końcową część raportu rocznego stanowi podsumowanie kondycji finansowej European Lotteries. Niestety koszty kolejny rok z rzędu przewyższają przychody, jednak biorąc pod uwagę aktywa organizacji, niewątpliwą wypłacalność członków organizacji, a także pozytywne skutki działalności EL dla branży, nie należy martwić się o przyszłość stowarzyszenia.   

Zobacz też

Rozmowa z Mateuszem Kalinowskim organizatorem Warsaw Poker Challenge

Jesteś jedną z osób organizujących spotkania pokerowe w Warszawie. Jak to się zaczęło?Cała fascynacja kartami zaczęła się już od

Czytaj więcej...

40% spadek przychodów z gier hazardowych online w Grecji

Grecki rynek gier hazardowych online zanotował ok. 40-procentowy spadek przychodów w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. Co nie

Czytaj więcej...

Potrojenie wartości branży kasyn na przestrzeni dwóch dekad

Zgodnie z niedawno przeprowadzonymi przez Catena Media badaniami branży, globalny rynek kasyn na przestrzeni ostatnich dwóch dekad urósł niemal

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu