Klauzula “złego aktora” w Brazylii

W Aktualności DNIA
- Updated

Rząd zamierza dać organom regulacyjnym prawo do odebrania operatorom hazardowym na dziesięć lat możliwości ubiegania się o licencję.

Rząd brazylijski wydał nowy dokument konsultacyjny, w którym zaznaczono, że regulator będzie miał prawo wdrożyć tak zwaną klauzulę „złego aktora”, zmuszającą operatorów, którzy wcześniej działali nielegalnie w innych jurysdykcjach do przedstawienia dowodów niewinności. Regulator może wystosować żądanie okazania stosownych dokumentów nawet po uzyskaniu przez operatora brazylijskiej licencji na zakłady sportowe.

Nowe przepisy wymagałyby od operatorów przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że „nigdy nie działali nielegalnie na regulowanych rynkach”. Dokument miałby być wydany przez regulatora z danej jurysdykcji.

Brazylijska kancelaria Montgomery & Associados zakwestionowała już jednak zbyt szeroki według niej termin „rynki regulowane”, twierdząc, że w tym zakresie wymagane jest dodatkowe wyjaśnienie od rządu brazylijskiego.

Brazylijskie organy regulacyjne otrzymać mają uprawnienia do czasowego (na maksymalnie 30 dni) lub nawet trwałego zawieszenia licencji operatora. W razie potrzeby, organy regulacyjne mogą również zakazać podmiotom objętym sankcjami lub zawieszonym, ponownego ubiegania się o licencję na okres dziesięciu lat.

Dokument konsultacyjny, który jest trzecim wydanym w okresie ostatnich trzech miesięcy, zawiera również zapis, że każdy operator, który naruszy krajową licencję otrzyma ostrzeżenie połączone z karą pieniężną do maksymalnej wysokości 100% dziennych przychodów brutto z gier (GGR). Zgodnie z proponowanymi standardami, operatorzy dwukrotnie ukarani grzywną za to samo przestępstwo automatycznie zapłacą podwojoną grzywnę.

Oprócz kwestii sankcji, dokument konsultacyjny potwierdził zamiar wprowadzenia przepisów dotyczących reklam hazardowych. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, wszystkie reklamy powinny zawierać ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z hazardem i nie mogą zachęcać do „nieodpowiedzialnego społecznie zachowania ani prowadzić do szkód finansowych, społecznych lub emocjonalnych”. Ponadto wszelkie reklamy zakładów sportowych z udziałem dzieci lub młodzieży są zabronione.

Dokument potwierdził również, że niewielka część kwot uzyskanych z podatków, zostanie wypłacona brazylijskim drużynom sportowym w zamian za prawo do używania logo drużyny na stronach operatora. Jak potwierdzono na początku tego miesiąca, rząd brazylijski pobierze 1% podatku od obrotu operatorów, który szacuje się na ok. 6% GGR.

Wszyscy licencjonowani operatorzy będą zobowiązani do prowadzenia polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi, regularnego szkolenia personelu i regularnego monitorowania dokumentacji klientów. Ponadto wszystkie firmy będą musiały prowadzić rejestr całej dokumentacji weryfikującej tożsamość i zgłaszać do odpowiedniej instytucji wszystkie transakcje o wartości równej lub wyższej niż 10 000 R $ (2 000 £) .

Operatorzy i inni interesariusze branżowi na odpowiedź na dokument konsultacyjny mają czas do 27 września.

Zobacz też

Malta chce przyciągnąć pracowników

Fundacja Gaming Malta połączyła siły ze swoim europejskim odpowiednikiem iGEN i uruchomia projekt „Why iGaming”, który skoncentruje się na

Czytaj więcej...

Kasyno i poker online w niemieckich krajach związkowych

Pomimo podzielonych zdań i opinii, niemieckie kraje związkowe osiągnęły finalnie porozumienie w sprawie zastosowania przejściowych przepisów, które dopuszczają obecność

Czytaj więcej...

Argentyna. Coraz więcej głosów za regulacją hazardu online w kraju

Podczas ostatnio zorganizowanej przez Argentine State Lottery Association (ALEA) konferencji online, lokalni operatorzy wraz z organami regulacyjnymi debatowali nad

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu