Klauzula “złego aktora” w Brazylii

W Aktualności DNIA
- Updated

Rząd zamierza dać organom regulacyjnym prawo do odebrania operatorom hazardowym na dziesięć lat możliwości ubiegania się o licencję.

Rząd brazylijski wydał nowy dokument konsultacyjny, w którym zaznaczono, że regulator będzie miał prawo wdrożyć tak zwaną klauzulę „złego aktora”, zmuszającą operatorów, którzy wcześniej działali nielegalnie w innych jurysdykcjach do przedstawienia dowodów niewinności. Regulator może wystosować żądanie okazania stosownych dokumentów nawet po uzyskaniu przez operatora brazylijskiej licencji na zakłady sportowe.

Nowe przepisy wymagałyby od operatorów przedstawienia oświadczenia potwierdzającego, że „nigdy nie działali nielegalnie na regulowanych rynkach”. Dokument miałby być wydany przez regulatora z danej jurysdykcji.

Brazylijska kancelaria Montgomery & Associados zakwestionowała już jednak zbyt szeroki według niej termin „rynki regulowane”, twierdząc, że w tym zakresie wymagane jest dodatkowe wyjaśnienie od rządu brazylijskiego.

Brazylijskie organy regulacyjne otrzymać mają uprawnienia do czasowego (na maksymalnie 30 dni) lub nawet trwałego zawieszenia licencji operatora. W razie potrzeby, organy regulacyjne mogą również zakazać podmiotom objętym sankcjami lub zawieszonym, ponownego ubiegania się o licencję na okres dziesięciu lat.

Dokument konsultacyjny, który jest trzecim wydanym w okresie ostatnich trzech miesięcy, zawiera również zapis, że każdy operator, który naruszy krajową licencję otrzyma ostrzeżenie połączone z karą pieniężną do maksymalnej wysokości 100% dziennych przychodów brutto z gier (GGR). Zgodnie z proponowanymi standardami, operatorzy dwukrotnie ukarani grzywną za to samo przestępstwo automatycznie zapłacą podwojoną grzywnę.

Oprócz kwestii sankcji, dokument konsultacyjny potwierdził zamiar wprowadzenia przepisów dotyczących reklam hazardowych. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, wszystkie reklamy powinny zawierać ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z hazardem i nie mogą zachęcać do „nieodpowiedzialnego społecznie zachowania ani prowadzić do szkód finansowych, społecznych lub emocjonalnych”. Ponadto wszelkie reklamy zakładów sportowych z udziałem dzieci lub młodzieży są zabronione.

Dokument potwierdził również, że niewielka część kwot uzyskanych z podatków, zostanie wypłacona brazylijskim drużynom sportowym w zamian za prawo do używania logo drużyny na stronach operatora. Jak potwierdzono na początku tego miesiąca, rząd brazylijski pobierze 1% podatku od obrotu operatorów, który szacuje się na ok. 6% GGR.

Wszyscy licencjonowani operatorzy będą zobowiązani do prowadzenia polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi, regularnego szkolenia personelu i regularnego monitorowania dokumentacji klientów. Ponadto wszystkie firmy będą musiały prowadzić rejestr całej dokumentacji weryfikującej tożsamość i zgłaszać do odpowiedniej instytucji wszystkie transakcje o wartości równej lub wyższej niż 10 000 R $ (2 000 £) .

Operatorzy i inni interesariusze branżowi na odpowiedź na dokument konsultacyjny mają czas do 27 września.

Zobacz też

Wielka Brytania. Zgoda CMA na fuzję Flutter Entertainment i The Stars Group

We wtorek brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) poinformował opinię publiczną, że w jego ocenie połączenie hazardowych gigantów, Flutter

Czytaj więcej...

Od kwietnia nowe regulacje reklamowe w Danii

Z początkiem kwietnia w Danii wchodzą w życie nowe przepisy marketingowe. Regulacje te nakładają na operatorów hazardowych obowiązek zamieszczania

Czytaj więcej...

Zmiany w belgijskiej loterii w związku ze znacznym spadkiem sprzedaży

Belgium National Lottery wprowadza duże zmiany w związku z ogromnym spadkiem sprzedaży swoich produktów wywołanym pandemią koronawirusa.Jak donosi The Brussels Times,

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu