MF ostrzega – uwaga na automaty poza kasynami i salonami gier Totalizatora Sportowego.

W Aktualności DNIA
- Updated
Automaty do gry

Ministerstwo Finansów informuje i ostrzega na swoim portalu, że użytkowanie automatów do gier poza kasynami gry i salonami gier na automatach, czyli np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na negatywne konsekwencje prawne.

MF podkreśla, iż uzyskanie opinii jednostki upoważnionej przez Ministra Finansów, z badania technicznego automatu nie gwarantuje legalności jego eksploatacji poza kasynem gry i salonem gier na automatach. Przypomina również, że wyłącznie decyzja Ministra Finansów o niehazardowym charakterze gry na urządzeniu zapewnia prowadzenie takiej działalności zgodnie z prawem

Przypomnijmy, iż obowiązująca Ustawa o grach hazardowych zezwala na urządzanie gier na automatach wyłącznie w kasynach gry i salonach gier na automatach – na podstawie rejestracji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego i po uzyskaniu opinii jednostki badającej. Taka jednostka, działająca z upoważnienia Ministra Finansów, prowadzi badania techniczne automatów, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz wydaje opinie z tych badań.

Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, iż opinia taka stanowi jedynie informację, że zbadany automat lub urządzenie do gier spełnia lub nie warunki techniczne określone przepisami prawa. Jednostka badająca nie jest natomiast uprawniona do rozstrzygania, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Do takiego rozstrzygnięcia kompetencje ma wyłącznie Minister Finansów.

Ministerstwo ostrzega: uwaga na oferty wstawienia automatów do lokalu.

Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący lokale gastronomiczne, powinni zwrócić uwagę na sytuacje, w których oferuje się im wstawienie do ich lokalu automatu. Jako podstawę jego legalnej eksploatacji wskazuje się przy tym opinię z badania technicznego, wydaną przez jednostkę badającą upoważnioną przez Ministra Finansów.  Oferujący wstawienie automatu nazywają taki automat „pierwszym w pełni legalnym urządzeniem z oficjalną państwową certyfikacją”. Należy pamiętać, że tego rodzaju opinie nie uprawniają do zgodnej z prawem eksploatacji automatów, a ich użytkowanie może narażać posiadaczy lokali na odpowiedzialność prawną.

Dotkliwe sankcje.

Zgodnie z art. 107 §1  Kodeksu karnego „Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”. Sankcje przewiduje również Ustawa o grach hazardowych z 2009 r. Katalog podmiotów podlegających sankcji w postaci kary pieniężnej określony został w art. 89 ust. 1 tego aktu. Obejmuje między innymi posiadaczy zależnych i samoistnych lokali, w których są one urządzane. W przypadku nielegalnych automatów do gier, kara wynosi aż 100.000 złotych za każdą maszynę.  

Zobacz też

Armenia zaostrza przepisy hazardowe. Ograniczenia dotyczą lokalizacji

Minister finansów Republiki Armenii, Atom Janjughazyan, podczas ostatniego posiedzenia rządu potwierdził zamiar zaostrzenia krajowych przepisów hazardowych. Nowe przepisy zmienią

Czytaj więcej...

Malta chce przyciągnąć pracowników

Fundacja Gaming Malta połączyła siły ze swoim europejskim odpowiednikiem iGEN i uruchomia projekt „Why iGaming”, który skoncentruje się na

Czytaj więcej...

Kasyno i poker online w niemieckich krajach związkowych

Pomimo podzielonych zdań i opinii, niemieckie kraje związkowe osiągnęły finalnie porozumienie w sprawie zastosowania przejściowych przepisów, które dopuszczają obecność

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu