Polityka Prywatności

§1 Definicje

1.1. Administrator: Gaming Buzz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11/85.
1.2. Dane osobowe (Dane): wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.
1.3. Polityka: niniejsza “Polityka prywatności”.
1.4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis: wydawany przez Administratora serwis internetowy oraz aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą Politykę.
1.6. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w serwisie.
1.7. Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§2 Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies/podobnych technologii przetwarzane są w następujących celach:
2.1.1. w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu treści Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji dla poprawy funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług;
2.1.3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie własnych praw;
2.1.4. w celach marketingowych Administratora, zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w dalszej części Regulaminu.
2.2. Aktywność w Serwisie, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje
o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Dane te są wykorzystywane głównie w celach związanych
ze świadczeniem przez Administratora usług, w celach technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa Systemu oraz zarządzania nim oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§3 Formularze kontaktowe

3.1. Jeżeli w Serwisie znajdują się lub znajdą formularze kontaktowe, korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia i obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i zależy wyłącznie od decyzji Użytkownika.
3.2. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:
3.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz przyjęcia przez Administratora sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2.2. w celach analityki i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników, m.in. w celu ulepszania i rozwoju funkcjonalności Serwisu.

§4 Personalizacja i dostosowywanie treści

4.1. Administrator oświadcza, iż dane osobowe przetwarza w celu dostosowywania treści redakcyjnych umieszczanych w Serwisie, co może polegać na:
4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych, które są dostosowane jego deklarowanych preferencji;
4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych odpowiadających geolokalizacji;
4.1.3. prowadzeniu innych działań dotyczących dostosowywaniem treści redakcyjnych do zainteresowań Użytkownika.
4.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.3. Dla personalizacji i dostosowywania treści, Administrator może wykorzystywać profilowanie. Proces ten polega na automatycznym przetwarzaniu danych, ocenie wybranych czynników dotyczących osób fizycznych. Celem tych działań jest dokonanie analiz zachowania tych osób lub prognozowania ich zachowań w przyszłości.

§5 Marketing

5.1. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych. Działania te mogą polegać na:
5.1.1. wyświetlaniu treści marketingowych niezależnych preferencji Użytkownika (w tym reklama standardowa);
5.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (tzw. reklama behawioralna);
5.1.3. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do serwisów płatnych;
5.1.4. kierowaniu powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera, kierowana za pośrednictwem poczty e-mail);
5.1.5. innych działaniach związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
5.2. Dla celów marketingowych Administrator może w niektórych przypadkach wykorzystać profilowanie.
5.3. Reklama standardowa to reklama niezależna od preferencji użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5.4. Reklama behawioralna to reklama dopasowana do preferencji użytkownika. Wyświetlanie reklamy behawioralnej Użytkownikowi opiera się m.in. na profilowaniu. Profilowanie dla celów marketingowych możliwe jest wyłącznie po udzieleniu przez Użytkownika stosownej, dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), która może być wyrażona poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w procesie zbierania zgód.
5.5. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym momencie, co nie ma wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

§6 Newsletter

6.1. Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę Newslettera.
6.2. Dla otrzymywania Newslettera niezbędne, jednak dobrowolne, jest podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na Newsletter (adres e-mail).
6.3. Dane osobowe są przetwarzane:
6.3.1. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6.3.2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.3.3. w celach analityki i statystyki – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
6.3.4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§7 Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, realizowany jest wyłącznie za zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zgoda ta może zostać w każdym czasie wycofana.

§8 Cookies oraz adres IP

8.1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Gaming Buzz produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
8.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
8.2.1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
8.2.2. Cookies trwałe: przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
8.3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
8.4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
8.4.1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administrator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA);
8.4.2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
8.5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
8.6. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca.
8.7.Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
8.8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§9 Okres przetwarzania danych osobowych

9.1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi, do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia przez uprawnioną do tego osobę sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
9.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
9.3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
9.3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
9.3.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
9.3.3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
9.4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.

§10 Prawa osób, których dane dotyczą

10.1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
10.1.1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.
10.1.2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
10.1.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
10.1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji prawnych, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za jego zgodą.
10.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
10.2.1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu, a także badanie satysfakcji.
10.2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
10.2.3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.
10.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
10.3.1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
10.3.2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
10.4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
10.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
10.5.1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Gaming Buzz nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
10.5.2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
10.6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
10.6.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
10.6.2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
10.6.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
10.7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.
10.8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
10.9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
10.10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10.11. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
10.12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§11 Udostępniane, powierzane danych

11.1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
11.2. Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
11.3. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
11.4. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 12 Bezpieczeństwo danych osobowych. Zmiany Polityki.

12.1. Analiza ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych prowadzona jest na bieżąco. Analiza dotyczy w szczególności zapewnienia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Administratora.
12.2. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą zamieszczane w Serwisie.
12.3. Zmiany w Polityce Prywatności są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.
12.4. Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej ogłoszenia w Serwisie.
12.5. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: redakcja@gamingbuzz.pl.

Mobile Sliding Menu