Reforma automatów FOBT doprowadziła do dymisji w brytyjskim rządzie

W Aktualności DNIA
- Updated
Tracey Crouch

Tracey Crouch, brytyjska minister ds. sportu, społeczeństwa obywatelskiego i samotności podała się do dymisji. W przesłanym w czwartek 1 listopada na ręce premier Theresy May liście wskazuje, że jednym z głównych powodów jej rezygnacji jest kwestia opóźnienia wprowadzenia ograniczenia stawki w automatach do gry na stałe kursy (FOBT – fixed-odds betting terminals).

Minister Crouch nadzorowała przeprowadzony i podany do publicznej wiadomości jesienią ubiegłego roku przegląd brytyjskiego rynku hazardowego. Wśród konkluzji zawartych w raporcie znalazły się między innymi zalecenia dotyczące nowych zasad reklamy, wdrożenia lepszej polityki odpowiedzialnej gry oraz ograniczenia maksymalnej stawki w automatach do gry na stałe kursy.

FOBT
fot. sbcnews.co.uk

Automaty do gry na stałe kursy są niezwykle popularnym rodzajem gier w Wielkiej Brytanii. Zlokalizowane w punktach przyjmowania zakładów, w których nie może być więcej niż cztery maszyny, stanowią istotny element brytyjskiego rynku gier i zakładów. Zgodnie z informacjami Komisji ds. Gier Zjednoczonego Królestwa (UK Gambling Comission) na koniec listopada 2017 roku na terenie Wielkiej Brytanii działało 33 611 maszyn, które w roku fiskalnym 2016-2017 wygenerowały przeszło 1,8 miliarda funtów przychodu brutto (przychód pomniejszony o wypłaty wygranych).

Dotychczasowe regulacje ograniczały maksymalną stawkę w grze do 100 funtów oraz minimalny czas między grami do co najmniej 20 sekund. Duża dynamika rozgrywki i stosunkowo wysokie stawki sprawiły, że FOBT stały się obiektem wielu kontrowersji i od dłuższego czasu są szeroko komentowane w Wielkiej Brytanii. Dyskusja wokół FOBT jest również od kilku lat przedmiotem ponadpartyjnych debat parlamentarnych.

Coraz większa świadomość regulatora, parlamentarzystów i szerszej opinii publicznej związana z możliwymi negatywnymi konsekwencjami uzależnień od hazardu, jak również chęć wprowadzenia regulacji z zakresu odpowiedzialnej gry i ochrony grających sprawiły, że temat FOBT stał się jednym z wiodących w dyskursie na temat prawa hazardowego w Wielkiej Brytanii.

Przeprowadzony co trzy lata przegląd rynku hazardowego, który zakończył się jesienią ubiegłego roku i który sugerował ograniczenie maksymalnej stawki w grze, odbił się szerokim echem na Wyspach. Będąca twarzą raportu, jak również zadeklarowaną przeciwniczką FOBT minister Tracey Crouch za cel postawiła sobie zmianę regulacji. Wraz z innymi członkami rządu, w tym szczególnie ówczesnym sekretarzem ds. kultury Mattem Hanckockiem udało jej się doprowadzić do zadeklarowania przez rząd w maju tego roku ograniczenia maksymalnej stawki w grze na FOBT do 2 funtów. Wstępne deklaracje rządu Wielkiej Brytanii wskazywały, że ograniczenie może wejść w życie od kwietnia 2020 roku.

Przez ostatnie kilka miesięcy Tracey Crouch walczyła o jak najszybsze wprowadzenie ograniczeń, które w jej ocenie miałyby wpłynąć pozytywnie na społeczeństwo na Wyspach i ograniczyć negatywne efekty udziału w grach hazardowych. Jej inicjatywa, aby zmiany w legislacji zaczęły obowiązywać już od kwietnia 2019 roku spotkała się z oporem nie tylko branży, która wskazywała na bardzo krótki okres przejściowy, ale również jej kolegów z rządu. Ostatecznie w przedstawionym przed kilkoma dniami projekcie budżetu na kolejny rok jako termin wprowadzenia ograniczonej stawki w FOBT wskazano październik 2019 roku.

Choć regulacje wejdą w życie pół roku szybciej niż pierwotnie planował rząd, termin ten w ocenie minister Crouch jest nie do zaakceptowania. Przesunięcie terminu z proponowanego przez nią kwietnia na październik przyszłego roku uznała za nieuzasadniony i oceniła, że jest to spowodowane zobowiązaniami niektórych wobec podmiotów z branży hazardowej. W związku z tym, jako główna wnioskodawczymi zmian regulacji, postanowiła podać się do dymisji.

fot. calvinayre.com

Zobacz też

Hiszpania: koniec sponsoringu w piłce nożnej?

Rząd hiszpański zamierza zakazać sponsoringu firm z branży hazardowej na koszulkach piłkarskich. Rozwiązanie ma zostać wprowadzone w ramach nowych

Czytaj więcej...

European Lotteries publikuje raport z działalności za rok 2019

Po raz drugi w swej historii European Lotteries, organizacja zrzeszająca głownie europejskich operatorów loterii oraz ich dostawców, wydała raport

Czytaj więcej...

Betway ratuje krykieta w RPA

Znany operator internetowy, Betway zawarł umowę partnerską z Cricket South Africa (CSA) - organem zarządzającym i nadzorującym tę dyscyplinę

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu