Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła nową ustawę hazardową

W Temat Dnia DNIA
- Updated

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu tekst ustawy kompleksowo regulującej rynek gier hazardowych w tym kraju. Głos za projektem nr 2285-d oddało 260 deputowanych, podczas gdy wymagane minimum to 226 głosów, informuje rbc.ua.

Nowe przepisy wprowadzają system licencyjny, różnicujący wysokość opłat za licencję na poszczególne rodzaje gier hazardowych. Ukraińscy deputowani określili również rygorystyczne wymagania w zakresie statusu finansowego podmiotów gospodarczych, które będą mogły działać na rynku gier hazardowych, nie tylko w celu zapewnienia ich stabilności finansowej, lecz także dla zapewnienia graczom wypłaty ich wygranych.

Ustawa określa również wymagania wobec sprzętu do gier hazardowych, który może być użytkowany na Ukrainie. Urządzenia te mają spełniać międzynarodowe normy. W tekście aktu zawarto też zapisy ograniczające możliwość działalności na terenie tego kraju podmiotom, które nie będą legitymowały się stosowną licencją.

Ustawa poruszyła również kwestie związane z odpowiedzialnym hazardem. Przede wszystkim na 21 lat określono minimalny wiek, który uprawnia do uczestnictwa w grach hazardowych. Granica ta została podniesiona o 3 lata. Jak twierdzą ustawodawcy, rozwiązanie ma zapobiec negatywnym konsekwencjom jakie mogą się łączyć z uczestnictwem młodych ludzi w grach hazardowych.

Drugim, spotykanym już dość powszechnie na rynkach hazardowych, instrumentem ochrony grających jest rejestr „samowykluczenia” oraz rejestr osób, wobec których nałożono ograniczenia dotyczące uczestnictwa w grach hazardowych. Daje to możliwość ograniczenia możliwości uczestnictwa danej osoby w grach hazardowych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Ustawa tworzy ponadto fundusz na rzecz medycyny, sportu i kultury, finansowany ze środków budżetowych pochodzących z hazardu.

Ukraiński ustawodawca uznał również, że rynek hazardowy powinien być nadzorowany przez wyspecjalizowaną instytucję. Powołuje zatem Komisję ds. Rozwoju i Regulacji Hazardu, która ma podlegać bezpośrednio Radzie Ministrów. Ustawa wyposaża Komisję w rozmaite kompetencje, które służyć mają utrzymywaniu kontroli nad rynkiem. Należy tu wymienić przede wszystkim prawo udzielania licencji, prowadzenie rejestrów, czy określanie wymogów certyfikacyjnych dla urządzeń użytkowanych w grach hazardowych.

Władze Ukrainy postanowiły również o wprowadzeniu systemu kontroli online działalności podmiotów hazardowych. Operatorzy podłączeni do systemu internetowego mają obowiązek udostępniania państwowym służbom wszelkich danych o ich działalności. Nowa ustawa zakłada również ograniczenia w zakresie reklamy hazardu, w szczególności w zakresie reklamy zewnętrznej, pozostawiając operatorom wyłącznie możliwość wywieszania szyldów.

Wśród regulacji dotyczących poszczególnych rodzajów gier hazardowych należy wskazać na ograniczenia dotyczące lokalizacji kasyn. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, kasyna będą mogły funkcjonować wyłącznie w pięciogwiazdkowych hotel, przy czym ich powierzchnia ma wynosić co najmniej 500 metrów kwadratowych. Ustawodawca wprowadza również ograniczenia dotyczące ilości kasyn w poszczególnych regionach kraju.

Działalność bukmacherska z kolei, będzie na Ukrainie dopuszczalna zarówno w sieciach naziemnych, jak i w Internecie. Ustanowiono również wymagania dotyczące sprzętu do gier i jego certyfikacji.

Kasyna działające online mają dysponować certyfikowanym systemem, obowiązkowo połączonym z państwowym systemem monitorowania. Wszystkie witryny działać mają pod rodzimą domeną internetową .UA oraz mają posiadać możliwość ustawienia przez grających limitów czasu i kwot przeznaczonych na grę.

Ustawa zajmuje się również kwestiami automatów do gier, określając ich maksymalną liczbę w kraju na 40 tysięcy. Uzyskanie prawa do urządzania gier na automatach odbywać się ma w drodze aukcji elektronicznych. Gra może odbywać się również tylko w hotelach (kategorii trzy, cztero, pięciogwiazdkowej). W zakresie przepisów o pokerze ustanowiono zaś wymagania dotyczące lokali, w których odbywać się może gra oraz dedykowane zasady prowadzenia turniejów pokerowych.

Więcej szczegółów o nowej ukraińskiej regulacji hazardowej, wkrótce.

Zobacz też

Hiszpania. Oficjalny zakaz sponsoringu przez operatorów hazardowych

Hiszpańskie władze oficjalnie potwierdziły zastosowanie okresu przejściowego na wprowadzenie zakazu sponsorowania gier hazardowych w piłce nożnej. Organy z Półwyspu

Czytaj więcej...

Celebryci i znani sportowcy znikną z brytyjskich reklam hazardu

Brytyjski Komitet Praktyki Reklamowej (CAP) przygotowuje ustawę, która zakaże wykorzystywania osobistości ze świata sportu oraz innych celebrytów w reklamach

Czytaj więcej...

Grzywna dla Google za reklamy hazardu we Włoszech

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), włoski organ regulujący kwestie komunikacji w tym kraju, nałożył na Google grzywnę

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu