Wielka Brytania. Prace Komisji specjalnej ds. hazardu ruszają pełną parą

W Aktualności DNIA
- Updated

Komisja specjalna ds. badania „społecznych i ekonomicznych skutków działania przemysłu hazardowego”, powołana przy Izbie Lordów, przypomina podmiotom branży hazardowej o mijającym w piątek terminie na złożenie wszelkich dowodów i stanowisk w tej sprawie.

Zadaniem postawionym przed powołaną w lipcu br. Komisją, jest zdobycie „wiedzy naukowej i cennych faktów” na temat brytyjskiego sektora hazardu i jego wpływu na osoby dotknięte negatywnymi skutkami hazardu. Zespołem kieruje Lord Grade z Yarmouth, który podkreślił

Konieczność zgromadzenia konkretnych dowodów od możliwie największej liczby zainteresowanych podmiotów. Zgromadzona wiedza ma posłużyć do opracowania w przyszłości polityki w zakresie gier hazardowych, mającej na celu poprawienie standardów i nadzoru regulacyjnego w poszczególnych sektorach branży. Komisja zauważa, że obecnie „brak jest dokładnych szacunków dotyczących zakresu problemu”, tym bardziej potrzebne jest pozyskanie fachowej wiedzy.

W ramach swoich uprawnień Komisja dokona przeglądu „obecnego stanu brytyjskiego przemysłu hazardowego”, w tym jego wkładu w badania, edukację i leczenie uzleżnień. Prace powołanego w lipcu ciała, mają również dać odpowiedź na pytanie, czy brytyjska ustawa hazardowa (Gambling Act 2005) osiągnęła jeden ze swoich celów – zapobieganie rozwojowi przestępczości związanej z hazardem oraz ograniczenie skali uzależnień wśród grających.

W ramach prac Komisji dokonana zostanie również ocena, czy brytyjskie przepisy dotyczące gier hazardowych wymagają aktualizacji, szczególnie w kontekście szybko postępujących i  znaczących zmian w technologii używanej przez podmioty z branży gier hazardowych. Ostatnim z wymienionych obszarów działania Komisji jest ustalenie, czy licencjonowani operatorzy w wystarczający sposób dbają o szeroko pojęte bezpieczeństwo swoich klientów oraz opracowanie propozycji ewentualnych zmian w tym zakresie.

Foto. pixabay

Zobacz też

Hiszpania: koniec sponsoringu w piłce nożnej?

Rząd hiszpański zamierza zakazać sponsoringu firm z branży hazardowej na koszulkach piłkarskich. Rozwiązanie ma zostać wprowadzone w ramach nowych

Czytaj więcej...

European Lotteries publikuje raport z działalności za rok 2019

Po raz drugi w swej historii European Lotteries, organizacja zrzeszająca głownie europejskich operatorów loterii oraz ich dostawców, wydała raport

Czytaj więcej...

Betway ratuje krykieta w RPA

Znany operator internetowy, Betway zawarł umowę partnerską z Cricket South Africa (CSA) - organem zarządzającym i nadzorującym tę dyscyplinę

Czytaj więcej...

Mobile Sliding Menu